Obchodní podmínky

JAK POSTUPOVAT:


1. Vyberte si zboží, vložte ho do košíku a nezapomeňte vyplnit všechny potřebné údaje pro zaslání
2. Odeslání objednávky Vám bude potvrzeno e-mailem s jejím souhrnem.
3. Dalším e-mailem budete později informováni o tom, že byla vaše objednávka vyexpedována.
4. V den doručení Vám bude odeslána SMS a e-mail od České pošty a zboží Vám bude doručeno na dobírku nebo doporučeně (při platbě předem na účet).

DŮLEŽITÉ:

Po zadání objednávky se vám ukáže číslo vaší objednávky a stejné přijde i na váš e-mail. Toto číslo zadejte jako Variabilní symbol při platbě předem na účet. Díky tomu platbu ihned identifikujeme a můžeme tak zboží obratem odeslat.
 
DOBA DODÁNÍ:

Všechny objednávky se snažíme vyřídit co nejdříve. Většinou zboží expedujeme následující den po objednání (či po přijetí úhrady při platbě předem) a nejpozději do 3 pracovních dnů.
 

POŠTOVNÉ A BALNÉ:

Platba předem: 99 Kč - dodání následující pracovní den po dni odeslání

balík Na poštu - spolehlivé a rychlé dodání (Česká pošta)

 

 

Platba předem: 129 Kč - dodání následující pracovní den po dni odeslání

balík Do ruky - spolehlivé a rychlé dodání (Česká pošta)

 

 

Dobírka: 139 Kč - dodání následující pracovní den po dni odeslání

balík Na poštu - spolehlivé a rychlé dodání s platbou přímo přepravci (Česká pošta)

 

 

Dobírka: 169 Kč - dodání následující pracovní den po dni odeslání

balík Do ruky - spolehlivé a rychlé dodání s platbou přímo přepravci (Česká pošta)

 

 

Dobírka EXPRESS (EMS): 219 Kč - garantované dodání následující pracovní den či víkend po dni odeslání

 

nejrychlejší dodání s platbou přímo přepravci (Česká pošta)ZASÍLÁNÍ NA SLOVENSKO
 

Platba předem SLOVENSKO do 500g (1 - 2 hlavolamy): 195 Kč
doporučeně Českou poštou
 
Platba předem SLOVENSKO nad 500g (3 a více hlavolamů): 285 Kč
doporučeně Českou poštou

 

(vybrané zboží je možné předem převážit, protože i větší počet kusů (obzvlášť dřevěných hlavolamů) může mít pod 500g)

 

Na dobírku (platbu při převzetí od dopravce) na Slovensko zásadně neposíláme z důvodu složitosti a cenové nevýhodnosti poštovného.

 

Platbu předem doporučujeme provést osobně na přepážkách (slovenských) Československé obchodní banky - ČSOB, kde se účtuje bankovní poplatek 5,50 € za převod do zahraničí. Cenu zboží zaplatíte v eurech, kterou vám podle aktuálního kurzu spočítají. Pobočky ČSOB na Slovensku naleznete ZDE !

Platbu ze svého účtu můžete provést také, ale případné poplatky musí být hrazeny kupujícím!

"VÝLOHY" - OUR - poplatky hradí plátce.

 

Pro převod na účet potřebujete znát všechny informace o účtu, které naleznete ZDE .

 

Platbu je také možné provést prostřednictvím PayPal: info@rademic.cz (při tomto způsobu platby je nutno zahrnout do ceny poplatek za příchozí platbu)

 

 

POŠTOVNÉ A BALNÉ DO ZAHRANIČÍ:


je individuální, záleží na destinaci a hmotnosti zásilky
v případě zájmu nás prosím předem kontaktujte

ZÁRUKA:

Na všechno zboží poskytujeme plnou dvouletou záruku. U hlavolamů české výroby RADEMIC PUZZLES navíc dohlížíme už při výrobě na kvalitu, která je pro nás prvořadá.

REKLAMACE:

V případě reklamace nás prosím předem kontaktujte! Každou žádost se snažíme vyřídit kladně a často je možné řešit reklamaci i jinak než zasláním celého hlavolamu zpět. Upozorňujeme, že pro zaslání zpět je nutné použít naši adresu se jménem FO, nikoliv s JEŽCIVKLECI.cz.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:


Objednávka a uzavření kupní smlouvy se řídí zákonem č.89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost dne 1.1.2014

Vyplněním registračního formuláře pro závazné uzavření objednávky internetového obchodu JEŽCIVKLECI.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování jeho osobních údajů.

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

 

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto jako provozovatel e-shopu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

1. Informace o správci osobních údajů

 

Radek Micopulos

se sídlem Bílá Třemešná 442, 544 72, IČ: 07329580

 

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na telefonním čísle: 732864037 nebo e-mailu: info@jezcivkleci.cz (dále jen „Správce”)

 

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u naší společnosti jmenován.

 

 

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

 

 

Kategorie osobních údajů:

 

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa). Jedná se o údaje, které jste nám poskytli při odeslání objednávky.

 

Účel zpracování osobních údajů:

 

Osobní údaje subjektu údajů, které jste nám odevzdali při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků subjektu údajů z vadného plnění.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

Právní základ zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 

 

4. Popis kategorií příjemců

 

Osobní údaje osob podle bodu č. 3 této informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce.

 

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Jedná se o tyto zpracovatele:

 

 1. společnost, která pro Správce zajišťuje vedení účetnictví - Správce tyto údaje neposkytuje dále
 2. společnost, která pro Správce zajišťuje správu IT systému - správu provádí sám Správce

 

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení

 

6. Informace o právech subjektů údajů

 

Práva subjektů údajů jsou stanovena přímo Nařízením. Jedná se zejména o tato práva:

 • Právo na přístup= právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 • Právo na opravu= právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
 • Právo na výmaz („právo být zapomenut“)= právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním;
 • Právo na omezení zpracování= právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
 • Právo na přenositelnost údajů= Právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku= právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování= právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.;
 • Právo odvolat souhlas= právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
 • Právo podat stížnost= právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)